D-pony merrie, geb. 2008

Informatie

Mooi Welsh merrie, 1.45m. Voorwaartse, brave, goed bewegende pony.

Niveau L. Maakt spong en gaat mee naar het bos.

 

Verkocht/sold